Cerrahi yara örtüleri

Post-operatif dönemde cerrahi insizyonların yönetiminde kullanılmak üzere üretilen kullanımı kolay insizyon örtüleri