Birincil yara örtüleri

Yara yatağı üzerine doğrudan uygulanan yara örtüleri