Yanıklar

Yanık; ciltte ısıl, kimyasal veya fiziksel ajanların neden olduğu termal bir yaralanmadır.Genelde 1.derece/yüzeysel, 2. derece/kısmi kalınlıkta veya 3. derece/tam kalınlıkta gibi derinliği cinsinden tanımlanır. Kısmi kalınlıktaki yanıkları yönetmek için bir yara örtüsü ürün grubumuz ve yanık yaralanmaları ile ilişkili komplikasyonları yönetmek için bir fekal yönetim sistemimiz bulunmaktadır.