Faydalı Linkler

Faydalı Linkler

Sağlık Bakanlığı

Sağlık ve sosyal hizmetler politikalarını, kılavuzlarını ve yayınlarını sunan devlet web sitesi.

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kısaltmasıdır ve riskden dolayı geliri ile kazançları azalan vatandaşların başkalarına muhtaç olmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuş sistemdir.

Türk Cerrahi Derneği

Bütün cerrahi uzmanlık dallarının temelini oluşturmakta olan genel cerrahinin ve mensubu olan uzman doktorların kurdukları resmi organizasyonun web sitesidir.

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği’nin amacı; üyelerinin uzmanlık alanlarındaki haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak ve kolorektal cerrahi alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır. Kolorektal cerrahi alanında eğitim ve araştırma etkinlikleri düzenlemek, hasta bakım standartları ve ulusal politikaların oluşturmasına katkıda bulunmak, toplumun kolorektal hastalıklardan en etkin biçimde korunması ve hastaların en etkin biçimde tedavi edilmeleri için çalışmalar yapmaktır. Kolorektal cerrahi uygulamalarının standartlarını belirlemek derneğin amaçları arasındadır. Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir.

Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşeleri Derneği

Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği; Yara, Ostomi, İnkontinans hemşireliğini geliştirmek, yara, ostomi, inkontinans sorunu olan bireylere bakım veren hemşireleri desteklemek ve mesleki gelişmelerini teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir dernektir. Bölgenizde bulunan stoma terapi ünteleine buradan ulaşabilirsiniz.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler tarafından kurulmuştur.

Dünya Stoma ile Yaşam Derneği

Unutmayın ki ostomili bir bireyin yapamayacağı hiç bir şey yoktur. Stoma nedir?

Uluslararası Ostomi Derneği

Dünya Bilgesel Ostomi Dernekleri Birliği.

Benim Hikayem

"Benim Hikayem" Programı'nın amacı, ostomi ameliyatı geçirdikten sonra ümitsizliğe kapılmayan, fiziksel ve fizyolojik engellerin üstesinden gelerek eksiksiz ve aktif bir yaşama geri dönen kişileri bulmaktır.

Great Comebacks® Ödül Programı

Great Comebacks® Programı, 1984 yılında Rolf Benirschke öncülüğünde ConvaTec desteği ile doğmuştur. Türkiye'de Benim Hikayem adı altında gerçekleştirilen programın Türkçe sitesine http://www.benim-hikayem.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.