Kaltostat®

Kaltostat®

Hemostazı teşvik eden ve düşük ve orta derecede eksüdalı yaraları yöneten bir aljinat yara örtüsüdür