Birincil yara örtüleri (dolgu)

Yara yatağı üzerine doğrudan uygulanan yara örtüleri