meplus-ret-tm.png Cevaplar

 

Sindirim sisteminizden atığın atılabilmesi için kalın bağırsağınızın dış ucundan bir kolostomi oluşturulur. Bu ameliyatı geçirdikten sonra atıkları karnınızda oluşturulan stomadan atacaksınız.

Stomanızın konumu kalın bağırsağınızın zarar görmüş kısmının konumuna göre veya dışkıyı perianal alanda bulunan bir yaradan uzaklaştıracak şekilde belirlenir. Aşağıdaki resimler bir stomanın yerleştirilebileceği farklı alanları göstermektedir. Yerine ve oluşturulma sebeplerine bağlı olarak stoma, geçici veya kalıcı olabilir.1, 2

  

Çıkan Kolostomi

 • Çıkan (sağınızda dikey bölüm) kolon
 • Kolostominin yaygın olmayan türü
 • Dışkı sıvı ila yarı sıvıdır ve cildi çok tahriş edicidir2 ,3

Transvers Kolostomi

 • Transvers (yatay bölüm, karnın üstünden) kolon
 • Dışkı sıvı ila yarı şekillenmiş haldedir
 • Genellikle bir kıvrım şeklinde oluşturulur
 • Genellikle geçicidir1 ,2 , 3

İnen Kolostomi

 • İnen (solunuzda dikey bölüm) kolon
 • Kolostominin daha yaygın bir türüdür
 • Dışkı inen veya transvers kolonlardayken daha fazla suyun emilmesi nedeniyle yarı şekillenmiş veya şekillenmiş haldedir. 1 , 2, 3

Sigmoid Kolostomi 

 • Sol tarafınızda kalın bağırsağın alt sol bölümünde, rektumun hemen gerisinde
 • Dışkı şekillenmiş haldedir. Bütün su bağırsakların önceki alanlarında emilmiştir. 1, 2 , 3