Klinik Kanıt

GranuFLEX® Yara Örtüleri

GranuFLEX® Yara Örtülerinin kullanımının, bir bakım protokolü içinde yara iyileşmesini desteklemeye yönelik avantajları olduğu kanıtlanmıştır.

GranuFLEX® Yara Örtüleri geleneksel yara örtüleri ve başka bir hidrokolloid yara örtüsü ile karşılaştırıldığında kronik yaralarda artmış iyileşme ile ilişkilendirilmiştir.

Day ve arkadaşları. 1995

Bası ülserleri yönetiminde yara iyileşmesinde GranuFLEX® ve DuoDERM® Örtüler diğer hidrokolloidlere oranla daha olumlu sonuçlar gerçekleştiğine yönelik kanıtlar.

52 hastalık, prospektif, kontrollü çok merkezli klinik çalışma gözlemleri:3

52 hastanın 41inde DuoDERM® örtü kullanıldığında daha olumlu yara iyileşmesi, diğer marka hidrokolloid kullanıldığunda 51 hastanın 31inde olumlu yara iyileşmesi gözlemiştir.

Singh ve arkadaşları. 2004

Kronik yaraların iyileşmesinde, randomize kontrollü bir çalışmada (RCT) hidrokolloid oklusif örtü ve geleneksel gazlı bez karşılaştırma toplu-analizinde: 4

Kriterlerine göre dahil edilen 11 makale sonucuna göre, ülserlerin %51'i hidrokolloidle tam iyileştiği, %38'inin geleneksel grupta tam iyileştiği bulunmuştur.


Yara Bakım yönetimi ekonomik incelemesinde GranuFLEX® ve DuoDERM® Örtülerin toplam maliyetleri düşürdüğü ve bası ülserleri ve bacak ülserleri için maliyet etkin olduğu gösterilmiştir.

Yara bakımı yönteminde ekonomik çalışmaların bir derlemesi,GranuFLEX® yara örtülerinin toplam bakım maliyetini azaltabildiğini ve basınç ülserleri ve bacak ülserlerinin tedavisinde uygun maliyetli olduklarını göstermiştir.

Kerstein ve arkadaşları. 2001

Kerstein ve arkadaşları 5 tarafından yapılan bir maliyet çalışma sonucu:

12 haftadan uzun süren venöz bacak ülseri iyileşme maliyeti GranuFLEX® ve DuoDERM® Örtüleri ile yapıldığında, doyurulmuş gazlı beze oranla daha uygundur.

12 haftadan uzun süreli basınç ülseri tedavisinde kullanılan, GranuFLEX® ve DuoDERM® Örtüleri, rakip hidrokolloidlere ve SFli gazlı beze oranla daha maliyet etkindir

Avrupa basınç ülserleri kılavuzu

Avrupa Basınç Ülserleri Danışma Paneli (EPUAP) ve Ulusal Basınç Ülserleri Danışma Paneli (NPUAP) kılavuzlarında basınç ülserleri yönetiminde hidrokolloid kullanımını önerirler.

Kategori/evre 1: Cilt sağlamdır, daha çok bir kemik çıkıntı üzerinde yer alan lokalize cilt bölgesinde basmakla solmayan kızarıklık vardır. Basınca solmayan kızarıklık, koyu ciltte görülmeyebilir; rengi çevresindeki alandan farklı olabilir.

"Vücut bölgelerini sürtünme hasarından ya da sabitleme bandı riskinden korumak için hidrokolloid kulanımını düşünün. (Kanıt gücü=C)"

Kategori/evre 2: Ölü deri bulunmayan, kırmızı/pembe renkte yara yatağına sahip yüzeysel, açık bir ülser şeklinde görünen kısmi kalınlıkta dermis kaybı. Bozulmamış ya da açık/rüptüre olmuş, serum ile dolu veziküller şeklinde de görülebilir.r.

"Temizi II. evre basınç ülserlerinde kaymayacak ya da erimeyecek vücut bölgelerinde hidrokolloiad örtü kullanın. (Kanıt gücü=B)"