GranuFLEX® Extra Thin Yara Örtüsü

GranuFLEX® Yara Örtüleri

 

GRANUFLEX Extra Thin logo

 

İnce, esnek ve çok yönlü...

 

Sürtünmeden kaynaklanan yara oluşumu ve cilt bütünlüğünde bozulma riskini azaltmak için tasarlanmıştır.

GranuFLEX® Extra Thin Yara Örtüsü kuru ile az eksüdalı yaralar için primer hidrokolloid yara örtüsü olarak kullanılabilir.

GranuFLEX® Extra Thin Yara Örtüsü, ikincil bir yara örtüsü olarak kullanılabilir.

Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli (EPUAP) ve Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (NPUAP) yönergeleri, basınç ülserleri tedavisi için hidrokolloidlerin kullanılması önerir.1

GranuFLEX® Extra Thin Yara Örtüsü Evre I ve Evre II basınç ülserlerini tedavi etmek için kullanılabilir.

Koruma

  • İnce poliüretan film, yara örtüsü sağlam kaldığında ve sızıntı yapmadığında bakteriyel ve viral bir bariyer sağlar.

  • Film, yara örtüsü üzerinde su geçirmez bir bariyer sağlar.

  • Yeni oluşan dokuya hasar vermeden çıkarılabilir.

  • Giysiler/yatak çarşafı ile teması önleyerek, sürtünmeden kaynaklanan yara oluşumu ve cilt bütünlüğünde bozulma riskini azaltmak için tasarlanmıştır.

  • Birincil ve ikincil yara örtüsü olarak kullanılabilir.

  • Cilt travmaları ve yüzeysel yaralar üzerinde, kuru ila hafif derecede eksüdalı yaralarda, yeni oluşan dokuda veya bütünlüğünün bozulması riskini taşıyan ciltte kullanılabilir.

Uygulama Kolaylığı

  • Yarı saydam destek yüzeyi yara örtüsünün yerleştirilmesini ve yaranın ilk değerlendirmesini kolaylaştırır.

  • Kullanımı kolaydır, sıkıntılı alanların örtülmesi için biçimlendirilebilir ve kesilip şekillendirilebilir.

Ellerinizi yıkayın, yarayı temizleyin ve durulayın, ardından çevresindeki cildi kurulayın.

Tüm yaranın etrafındaki bütünlüğü bozulmamış cilt üzerine 3 cm gelecek şekilde uygun yara örtüsü boyutunu seçmek için yarayı ölçün.

Yara örtüsünü ellerinizin arasında ısıtın.

Parmakların yapışkan yüzeye temasını azaltmaya dikkat ederek´üst´ beyaz koruma kağıdını çıkarın.

Yara örtüsünün yapışkan tarafını yara üzerinde tutun.

Yaranın merkezi ile hizalayın.

Yara örtüsünün merkez bölümünü yavaşça uygulayın.

Beyaz koruma bandını çıkarırken çekiştirmeden yara örtüsünü yerleştirin.

Şeffaf koruma bandını da çıkararak işlemi diğer tarafta tekrarlayın. 

Yara örtüsünü 30-60 saniye nazikçe yerinde biçimlendirin.

Yara örtüsünün bir köşesini yavaşça kaldırın.

Cildi tutarken, yaradan yuvarlayarak kaldırın.

Yavaşça diğer köşeleri kaldırın ve yara örtüsü tamamen sıyrılana kadar yukarı doğru çekin.

GranuFLEX® Extra Thin kullanılması HIV virüsü bulaşmasına karşı bir teminat ya da garanti teşkil etmez.