AQUACEL® Ag Surgical Klinik Özetler

AQUACEL® Yara Örtüleri

Cai J, Karam J

Eklem cerrahisi: İyonik gümüş içeren örtü akut periprosthetik enfeksiyon riskini düşürür (AQUACEL® Ag Surgical vs. standart pansuman)

Görüntüle

Springer B

Total eklem arthroplasti: Komplikasyon insidansını düşürür, hasta memnuniyetini arttırır, (AQUACEL® Ag Surgical vs. standart pansumanlar; seviye 1 randomize klinik deneme)

Görüntüle

Schubach, S

Derin sternal yara enfeksiyonu: Enfeksiyon görülme insidasyonunda azalma (AQUACEL® Ag Surgical vs. standart kuru steril pansuman)

Görüntüle

Klinik Çalışma Özeti

Periprosthetik eklem enfeksiyonu: Klinik kanıtlar total eklem artoplastisine giren hastalarda enfeksiyon insidansını azaltır (AQUACEL® Ag Surgical vs. standart pansuman)

Görüntüle

AQUACEL® Ag Surgical Örtü

AQUACEL® Ag Surgical Dressing kullanımın size katacağı faydaları okuyun

Görüntüle