NOZOKOMiYAL ENFEKSiYONLAR – GiTTiKÇE DAHA SIK RASTLANAN BiR SORUN

Fekal İnkontinans

 

ZARAR VERMEDEN ÖNCE CLOSTRIDIUM DIFFICILE BAKTERİSİNİ BASKILAYIN

Flexi-SealTM FMS sıvı veya yarı sıvı dışkıyı toplayarak enfeksiyonun yayılmasını engellemek üzere tasarlanmış kapalı bir sistemdir.

C. difficile bakterinin yayılımını içerdiği bilimsel olarak in vitro ortamda kanıtlanmıştır.1 Kapalı sistem, bakteri üreten genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (ESBL) ve metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) gibi potansiyel olarak patojenik olan diğer bakterilerin çevreye bulaşmasını azaltmaya yardımcı olabilir.

KOMPLİKASYONLARI AZALTARAK MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN

Nozokomiyal enfeksiyonlar hastaneye yatan hastalarda yaygın bir komplikasyondur ve genelde yüksek morbidite ve mortalite oranlarına sebep olur.2 Bu enfeksiyonlar hastaların hastanede yatma sürelerini uzatarak tedavi ve tanı maliyetlerini artırır.3,4

  • Enfeksiyon kaynaklı maliyetler vaka başına 13.675 ABD Dolarını aşabilir.5
  • Hasta başına hastanede kalma süresi ortalama 3,6 gün artar.6
  • Hastaneye yatan hastaların %20'ye kadarı C. difficile bakterisi ile enfekte olabilmekte, bu da hastanede kalma sürelerinde dikkate değer bir artışa neden olmaktadır.6