YARA BAKIMI'NA HOŞGELDİNİZ
 YARA BAKIMINA HOŞGELDİNİZ

ConvaTec hasta bakımındaki 25 yıllık tecrübesi ve yara bakımındaki yenilikçi anlayışıyla profesyonel sağlık hizmetlerinin kronik yara bakımını ele alışındaki değişimin öncüsü olmuştur.
Yaraları kapalı tutarak ve kabuk oluşmasını engelleyerek yaraların iyileşmesine yardımcı olabileceğimiz araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılmış ve kanıtlanmıştır. Araştırmalar sonucu modern yara bakım ürünleri ve örtüleri ortaya çıkmıştır. Bunlar bacak ülserleri ve bası yaraları gibi zor yaralarda önemli rol oynarlar.
 
1982 yılında DuoDERM® Hydroactive Dressing tanıtımıyla ConvaTec, nemli yara tedavisinin profesyonel sağlık hizmetleri yara protokolünde bacak ülserleri ve bası yaraları konusunda tercih edilme sebebi olarak öncül rol oynamıştır.

YARA ÇEŞİTLERİ

Yaralar birçok sınıflandırma içine sokulabilir; akut veya kronik olmasına göre, sebebine göre (örn. Basınç, travma, venöz bacak ülseri, diyabetik ayak), yara derinliğine göre veya kapama gibi (birincil veya ikincil) diğer karakteristiklerine göre sınıflandırılabilir. Yara derinliği yara üzerindeki ilk seviye doku zedelenmesine göre sınıflandırılır; yüzeysel, yarı-derin veya derin.

Akut Yaralar
Deri bir şekilde kesildiğinde veya cerrah insizyon yaptığında ortaya akut bir yara çıkar. Tanıma göre; akut yaralar, bir travma veya operatif işlem sonucunda meydana gelen, erken postoperatif dönem iyileşme belirtilerinin açıkça görüldüğü ve genelde herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadan kendi süreçlerini takip ederek iyileşen yaralardır. Akut yaralar, lokal yara bakımı ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Akut yaralara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

• Kazalar: Silah yaralanmaları, bıçak yaralanmaları, yırtıklar, aşınmalar, yanıklar
• Cerrahi: Laparoskopik yaralar, abdominal kesikler, göğüsle ilgili yaralar
• Dermatoloji: Punç biyopsi, shave biyopsi, dermabrazyoon, Mohs surgery (deri tümörlerini yok etmek için yapılan cerrahi bir müdahale)
• Plastik Cerrahi: Graft ve donör alanlar

Kronik Yaralar

Belirli bir zaman içerisinde iyileşmeyen ve genelde tekrar eden yaralara kronik yara denir. Bu yaralar, dokular üzerindeki bir basınç, zayıf kan dolaşımı veya zayıf beslenme gibi altta yatan bir durumun görsel kanıtı olarak görülebilir. Bası yaraları, venöz bacak ülserleri ve diyabetik ayak kronik yaralara örnek olarak gösterilebilir. Kronik yaraların başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi için kişinin bir bütün olarak incelenmesi gerekir. Bunun yanında çok titiz lokal yara bakımı, yara iyileşme sürecinin anlaşılması, modern yara örtüleri hakkında bilgi birikimi ve yaranın altta yatan sebeplerinin düzenlenmesi ve kontrolü gereklidir.

YARA İYİLEŞMESİ

İyi yara bakım uygulamaları, hastaların genel anlamda iyi hissetmesi ve rehabilitasyonu açısından da önemli katkılar yapabilir. Yara bakım ürünleri bakım planının sadece bir parçası olup, sonuçların en iyi şekilde olmasına katkıda bulunur. Bakım planı şu şekilde olmalıdır:

• Yaranın sebebi teşhis edilmeli, önlenmeli veya tedavi edilmelidir
• Hasta tedavi edilmeli, altta yatan sebepler yönetilmeli, iyileşme en iyi şekilde olmalıdır
• Gerekli lokal yara bakımı yapılmalıdır

Yara ve deri tedavileri genellikle şunlardan bir veya birkaçını sağlamalıdır:

• Deri bakımı ve koruması
• Yara temizliği
• Yara debridmanı
• Optimum yara iyileşme ortamı yaratma
• Yara hidratasyonu
• Eksuda emilimi ve yönetimi
• Nemli yara ortamı sağlama
• Katkıda bulunacak faktörleri azaltma

Yara tedavileri aynı zamanda şunlara da katkı sağlar:

• Yeni oluşan dokunun zarar görmeden yara örtüsünün atravmatik olarak çıkarılması.
• Komplikasyonların önlenmesi
• Enfeksiyon tedavisi

Yara tedavisi hastanın genel durumuna bağlı olan birbiriyle bağlantılı birçok karışık hücresel aktivitenin bütünüdür. Doğru tedavinin seçilmesi, yaradaki dinamik değişiklikler dikkate alınarak yapılmalıdır.


 
  Sekonder Yara Örtüsü
Granuflex Bordered Yara Örtüsü


 
  Yara Örtüsü
Granuflex Yara Örtüsü

 
  Yara Bakımında en yeni
AQUACEL® Ag Hydrofiber® Yara Örtüsü

Yumuşak dokunuş etkili sonuç
 
  Primer Yara Örtüsü
AQUACEL® Hydrofiber® Yara Örtüsü

Akıllı Hidrofiber Yara Örtüsü
 
Bu sayfa ve içeriği sadece Türk tüketiciler içindir.
Türkiye Anasayfa | Hastalar ve Tüketiciler | Sağlık Profesyonelleri | Diğer Ülkeler
                            Yasal Uyarı | Gizlilik Sözleşmesi Top